Rådgivning och Design

Tillsammans sitter vi ned och diskuterar smyckets egenskaper/design samt skissar på hur det ska se ut. Du kan även ha med ett förslag på papper eller ett kort på ett smycke som du vill utgå ifrån. Vi vägleder, råder eller avråder, samt förklarar arbetetsgång/kostnad/tidsram för olika alternativ.


Vi gör också tillsammans upp en plan för fortsatta kontakter så att du som kund även fortsättningsvis kan påverka den slutgiltiga utformningen av objektet.


Modellering och Skulptering

Vi använder ett datorprogram där vi designar en 3D-modell av smycket. Efter utvärdering av dig skulpterar vi objektet i vax, för hand eller med en CAD/CAM-maskin. Efter skulpteringen sker en ny avstämning.


Gjutning och Finslipning

Vaxmodellen används för att tillverka en gjutform som sedan fylls ut med vald metall. Vi arbetar i olika material som platina, vitguld, silver mm och använder olika gjutmetoder; slunga eller vakum, beroende av material och form på smycket.


Smycket slipas sedan med grov och fina filar, sandpappras och poleras.


Infattning och Gravering

Efter ytbehandlingen monteras separata objekt på smycket, tex detaljer i annat material. Därefter utförs infattning av stenar med olika tekniker beroende av material/form; tex Klo, Lord, Rör, Körn, Stjärn och Carrefattning. Slutligen utförs gravering med stickel för hand eller maskingravering